WAW7RANO

Temat: Magnetyzer - artykuł GW

A Magnetyzery (pierścieniowe) stosuje się w układach domowych ciepłowni przy niewielkich przepływach wody. Ale może gdzieś na świecie są takie rozwiązania, kto wie...
Raczej po to zeby licznik sie nie krecil
To, ze woda ma budowe polarna nie ulega watpliwosci ale czy po przeplywie przez ten cudowny magnetyzer czasteczki wody nie powroca do swojej pierwotnej budowy?

Druga sprawa, ktorej nikt mi jeszcze nie wyjasnil. Czy paliwo jest ferromagnetykiem, ze pod wplywem magnesu zmieni uporzadkowanie czasteczek w sieci krystalograficznej ?

Wydaje mi sie, ze zurcio myli zastosowanie magnetyzerow w przemysle z ochrona katodowa/anodowa przeciwko rdzy. Rdza=syf=osad. Ale to raczej dotyczy starych instalacji bo w nowych isntalacjach wodnych instaluje sie juz rurki z tworzyw sztucznych. Wygodnie, brak spawania, mniej brudu, szybkie zgrzewanie i gotowosc rury do dzialania
Jesli takie magnetyzery paliw mialyby dzialac to musialby byc to potezny elektromagnes wielkosci samego silnika samochodowego
Źródło: forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31057Temat:
Zestaw zadań nr 4
Klasa III

1. Magnesy stałe i ich właściwości – pojęcie biegunów magnetycznych, oznaczenia biegunów, oddziaływanie biegunów magnetycznych. Co się dzieje, gdy próbujemy rozdzielić bieguny magnetyczne magnesu?
2. Omów podział substancji z względy na ich właściwości magnetyczne
3. Omów przebieg doświadczenia Oersteda Ersteda wnioski, jakie z niego wynikają
4. Co to jest pole magnetyczne?
a) Co może być źródłem pola magnetycznego?
b) Jakich wielkości używamy do opisu pola magnetycznego?
c) Od jakich czynników zależy oddziaływanie magnetyczne magnesu stałego, przewodnika z prądem, solenoidu, elektromagnesu. Jak przebiegają linie sił pola. W jaki sposób określamy ich kierunek i zwrot.
d) Czy Ziemia wytwarza pole magnetyczne? Jak rozmieszczone są bieguny magnetyczne Ziemi?
5. Co to jest siła elektrodynamiczna?
a) Omów czynniki wpływające na wartość siły elektrodynamicznej
b) Jak określamy kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej – reguła lewej dłoni
c) Jak obliczamy siłę elektrodynamiczną działającą na ładunki elektryczne poruszające się w polu magnetycznym – wzór Lorentza
d) Jak oddziaływają na siebie przewodniki z prądem? Od czego zależy wartość, kierunek i zwrot siły działającej na przewodnik
6. Podaj definicję:
a) jednostki indukcji magnetycznej
b) jednostki natężenia prądu
7. Opisz budowę i zastosowanie elektromagnesu
8. Opisz budowę i zasadę działania silnika prądu stałego
9. Opisz budowę i zasadę działania miernika elektrycznego
a) Oblicz siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik o długości 3 metry, w którym płynie prąd o natężeniu 0,2 A jeżeli znajduje się w polu magnetycznym o indukcji 25 T.
b) Oblicz natężenie prądu w przewodniku o długości 60 cm, jeżeli znajduje się w polu magnetycznym o indukcji 150 T i działa na niego siła elektrodynamiczna o wartości 15 N.
c) Elektron porusza się w polu magnetycznym o indukcji 500 T prostopadle do linii pola magnetycznego. Określ prędkość tego ładunku oraz kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej w zależności od różnych kierunków ruchu elektronu. Podaj treść reguły, jaką się posługujesz.
d) Jaka jest wartość ładunku poruszającego się z prędkością 200 m/s, jeżeli pole magnetyczne o indukcji 60 T skierowane prostopadle do przewodnika działa na niego z siłą 10 N. Jak skierowany będzie zwrot tej siły jeżeli znak ładunku jest: a)dodatni b)ujemny.
Źródło: 3cgim7tychy.fora.pl/a/a,58.html


Temat: Broń przyszłości:D


Działo Gaussa - urządzenie działające na zasadzie podobnej do solenoidu, rozpędza wykonane z ferromagnetyka lub przewodnika elektrycznego przedmioty przy użyciu pola magnetycznego wytworzonego prądem elektrycznym.

Jego najważniejszym elementem jest cewka z drutu miedzianego nawinięta na rurkę z plastiku lub szkła. Przepływający prąd wytwarza pole elektromagnetyczne, które rozpędza kawałek ferromagnetyku.
(jednym słowem - działo powoduje wzrost energii kinetycznej dowolnego METLOWEGO obiektu, który po osiągnięciu "jakiejś odpowiedniej dla siebie wartości" wylatuje bezgłośnie z lufy)


Dział potrafio Gaussa vs. Coilgun
Nazwa Działo Gaussa nawiązuje do Carla Friedricha Gaussa, który dokonał matematycznego opisu elektromagnetycznego oddziaływania i zastosowania tego oddziaływania w magnetycznych akceleratorach. Niektóre źródła rozróżniają Działo Gaussa od en:Coilgun. Obydwa urzadzenia działają na zasadzie oddziaływania magnetycznego, jednakże różnią się, a mianowicie: w Dziale Gaussa stosuje się elektromagnesy, podczas gdy coilgun wyposażony jest w solenoid.


Budowa i zasada działania

Sterownik jednostopniowego działa GaussaElementy działa magnetycznego:

lufa wykonana z materiału niemagnetycznego,
solenoid nawinięty na lufę, wytwarzający pole magnetyczne,
bateria kondensatorów gromadząca energię niezbędną do wyrzucenia pocisku,
sterownik półprzewodnikowy wyzwalający rozładowanie kondensatora przez cewkę i wyrzucenie pocisku
W chwili oddawania strzału tzn. wtedy, gdy sterownik zaczyna przewodzić, następuje rozładowanie kondensatora przez cewkę. W czasie kilku (kilkunastu) milisekund bateria kondensatorów rozładowuje się duzym pradem przez cewkę, wskutek czego powstaje silny impuls magnetyczny. Pocisk umiejscowiony na jednym końcu cewki (lub nawet kilka centymetrów poza nią) jest wciągany do lufy i zaczyna gwałtownie przyspieszać. Dokładnie w środku cewki siła przyspieszająca przestaje działać. Działo magnetyczne powinno być tak skonstruowane, aby prąd w cewce przestał płynąć od momentu, gdy pocisk osiągnie środek cewki, w przeciwnym razie przy dalszym ruchu będzie hamowany.

Sprawność energetyczna działa Gaussa jest bardzo mała (kilka procent), zatem podane wyżej oczekiwane wartości energii kinetycznej pocisku i jego predkości są wielkościami maksymalnymi przy założeniu 100% sprawności przemiany. W praktyce są znacznie mniejsze.
Źródło: asg5rzecin.fora.pl/a/a,20.html


Temat: Jak działa pick-up [teoria]

Hallotron jest urządzeniem, którego zasada działania opiera się na (klasycznym) efekcie Halla. Najpopularniejszym jego zastosowaniem jest pomiar pola magnetycznego.

Hallotrony wykonywane są na bazie materiałów półprzewodnikowych (najczęściej arsenek indu InAs, antymonek indu InSb), z materiałów litych (german) oraz w technologii warstwowej. Ze względu na potrzeby metrologiczne (np.: pomiary pól w szczelinach), jak i racjonalnej konstrukcji określającej ich wysoką czułość, wykonywane są jako możliwie cienkie - ułamek milimetra, oraz wąskie - od 1 do 3 mm.

Zastosowanie:

* do pomiaru wielkości elektro-magnetycznych takich jak indukcja magnetyczna, natężenie prądu, moc czy opór,
* do pomiaru wielkości innych niż elektryczne, np. kąt obrotu (na części wirującej zamocowany jest magnes współpracujący z nieruchomym hallotronem), przesunięcie, drgania mechaniczne, ciśnienie,
* w układach wykonujących operacje matematyczne i logiczne,
* jako kompas.

Zastosowanie hallotronu umożliwiło budowę tanich silniczków prądu stałego np. do wentylatorków, używanych np. w komputerach. Silniczek taki jest wykonany jako silnik prądu przemiennego i charakteryzuje się brakiem komutatora, oraz łatwością regulacji obrotów. Wirnik silnika jest magnesem, natomiast cewki stojana są zasilane poprzez układ elektroniczny. Hallotron wykrywa położenie magnesu i tak steruje załączaniem poszczególnych uzwojeń, aby nadać wirnikowi ruch obrotowy.


W przypadku skuterów na magnecie znajduje się jedno miejsce przy którym pick-up daje sygnał do magneta...
Źródło: gilera.com.pl/viewtopic.php?t=23


Temat: Elektromagnes, pole magnetyczne
ELEKTROMAGNESY
Elektromagnes- zwojnica z umieszczonym wewnątrz rdzeniem ze stali miękkiej.
Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon w 1825 r.
Zwojnica przez którą płynie prąd elektryczny wykazuje właściwości magnetyczne. Jej działanie można wzmocnić przez umieszczenie wewnątrz rdzenia wykonanego ze stali miękkiej. W ten sposób otrzymujemy elektromagnes. Zwiększenie liczby zwojów zwojnicy lub zwiększenie natężenia prądu również wzmacnia działanie elektromagnesu.
Budowa:
Zwojnica z rdzeniem stali miękkiej
Zastosowanie:
-huty(przenoszenie złomu żelaznego)
-stocznie(transport blach stalowych)
-hale(utrzymywanie ciężkich części stalowych)
-budowa słuchawek, dzwonków, automatycznych przedmiotów
-nauka
-medycyna

POLE MAGNETYCZNE ZIEMI I MAGNESÓW STAŁYCH
Źródła pola magnetycznego:
-Ziemia
-Magnesu stałe
-Elektromagnesy
Linie Sił pola magnetycznego stwarzanego przez magnes sztabkowy


Oddziaływanie biegunów magnetycznych:
bieguny różnoimienne N-S przyciągają się, a jednoimienne N-N, S-S odpychają się
Ferromagnetyk-ciało zbudowane z domen magnetycznych, wykazujące silne właściwości magnetyczne
Domeny magnetyczne- bardzo małe obszary stałego namagnesowania
Pole magnetyczne- przestrzeń w której na umieszczony w niej magnes lub poruszający się ładunek elektryczny działają siły magnetyczne.
Magnes trwały- ferromagnetyk po uporządkowaniu domen
POLE MAGNETYCZNE PRĄDU
Zjawisko istnienia pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd, wykazał H.Ch.ersted. Jego doświadczenie zapoczątkowało rozwój elektrotechniki (zostało wykonane w 1820 r.). WNIOSEK: przewodnik z prądem jest źródłem pola magnetycznego.
Gdy przez przewodnik przepuścimy stały prąd elektryczny wówczas igła magnetyczna odchyla się z położenia równowagi. Kierunek odchylenia bieguna płn. igły można wyznaczyć przy pomocy „reguły prawej dłoni” (jeśli prawa dłonią obejmiesz przewodnik tak, że kciuk wskaże kierunek przepływu prądu to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego).
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2795


Temat: Budowa mechaniczna dysków twardych
Dysk twardy jest jednym z najważniejszych urządzeń w naszym komputerze. To na nim przechowywane są wszystkie dane wytwarzane przez używane przez nas programy (zapisane stany gier, zdjęcia pobrane z aparatów cyfrowych, poczta e-mail, dokumenty tekstowe, itp.). Dlatego też należy orientować się w sposobie działania dysku twardego i znać najważniejsze zasady dotyczące jego porządkowania i pielęgnacji.
Poniższy schemat prezentuje najważniejsze elementy budowy mechanicznej dysku twardego:


Niektóre elementy dysku twardego są szczególnie ważne dla jego prawidłowego działania i funkcje jakie w nim spełniają powinny zostać omówione:

Wrzeciono dysku twardego to bardzo precyzyjne łożysko umożliwiające obracanie się z bardzo dużymi prędkościami osadzonym na nim jednemu lub kilku talerzom.
Talerz dysku twardego to wykonana ze sztywnej stali płaska płytka pokryta napylonym na jej powierzchnię drobnym proszkiem magnetycznym. Głowica dysku może przemagnesowywać kolejne punkty na powierzchni talerza zapisując w ten sposób na nim informację.
Głowica dysku twardego to bardzo mały (wielkości główki od szpilki), ale bardzo silny elektromagnes służący do zapisywania i odczytywania informacji z powierzchni talerza dysku twardego. W zależności od konstrukcji dysku twardego na każdy talerz może przypadać jedna lub dwie głowice (po jednej z góry i z dołu talerza).
Ramię głowicy to wykonany przy zastosowaniu najnowszych materiałów bardzo wytrzymały wysięgnik, na którego końcu zamocowana jest głowica. Zadaniem ramienia jest utrzymywać głowicę tuż nad powierzchnią wirującego pod nią talerza i jednocześnie nie dopuścić do tego aby opadła ona na talerz i nie zarysowała go lub sama nie uległa uszkodzeniu.
Pozycjoner to specjalny silnik, tak zwany "silnik krokowy" poruszający ramieniem głowicy i przemieszczający w ten sposób głowicę nad obszary talerza na których mają być zapisywane lub odczytywane dane.
Aby ułatwić komputerowi zapis danych na dysku twardym wymyślono tak zwaną "tablicę plików" FAT, pełniącą rolę dyskowej "książki telefonicznej". W tablicy FAT zapisywane jest położenie na talerzu (talerzach) dysku wszystkich zgromadzonych na nim plików i kiedy komputer musi odczytać któryś z nich nie przeszukuje całego dysku a odczytuje jedynie z talicy FAT położenie pożądanego pliku i od razu przestawia głowicę nad właściwy obszar talerza.
Dzięki tablicy FAT pliki na dysku twardym nie muszą być umieszczane po kolei, a mogą się znajdować w dowolnym miejscu na dysku. Usunięcie jakiegoś pliku z dysku nie oznacza kolejności przesuwania wszystkich plików znajdujących się za nim. Po prostu informacja o pliku wymazywana jest z tablicy FAT a na talerzu dysku pozostaje kawałek pustego miejsca. Aby móc skutecznie takie miejsce wykorzystać wymyślono możliwość dzielenia dużych plików na kilka mniejszych części i zapisywania ich w różnych miejscach talerza. Po prostu w tablicy FAT umieszcza się informację o wszystkich częściach podzielonego pliku razem z informacją w jakiej kolejności należy je łączyć.

Porządkowanie dysku twardego.
Dzięki możliwości podzielenia jednego dużego pliku na części, możliwe jest zmieszczenie go talerzach dysku twardego, który w swojej przeszłości był już całkowicie zapełniony, a potrzebne miejsce uzyskano poprzez usunięcie pewnej ilości małych plików z różnych miejsc na powierzchni talerza. Trzeba jednak pamiętać, że taki podzielony "sfragmentowany" plik odczytywany będzie znacznie dłużej niż gdyby cały znajdował się w jednym miejscu na powierzchni talerza dysku. Dzieje się tak ponieważ do odczytu każdej części potrzebne jest aby pozycjoner przesunął za pomocą ramienia głowicę nad obszar talerza zawierający potrzebną część pliku. Gdy cały plik znajduje się w jednym miejscu głowica przesuwana jest tylko raz, gdy plik podzielony jest np. na pięć części cała operacja musi zostać wykonana pięciokrotnie aby plik mógł być odczytany.
Dlatego też co jakiś czas należy dokonywać defragmentacji dysku twardego, czyli połączenia podzielonych (sfragmentowanych) plików i pozapisywania ich na powierzchni dysku w takiej kolejności aby pliki należące do jednego programu znajdowały się obok siebie. W ten sposób uruchomienie całego programu i odczytanie wszystkich należących do niego plików, wymagać będzie niewielu przemieszczeń głowicy nad powierzchnią dysku i przebiegać będzie znacznie szybciej niż gdyby potrzebne było odczytywanie wielu sfragmentowanych plików rozrzuconych po całej powierzchni talerza.Bibliografia
Źródło: tdprogramer.ok1.pl/viewtopic.php?t=128


Temat: Magnetyzm
Pole magnetyczne – właściwość przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczony w niej magnez lub poruszający się ładunek elektryczny
działają siły magnetyczne (wektor indukcji magnetycznej jest styczny do linii pola w danym punkcie).Każdy magnez wytwarza swoje pole magnetyczne.

Elektromagnez –zwojnica z miedzianego drutu o rdzenia ze stali miękkiej. Aby wzmocnić działanie elektromagnesu zwiększamy natężenie prądu lub liczby zwojów. Pole magnetyczne zwojnicy można określić z Reguły korkociągu lub kierunku przepływu prądu.

Reguła prawej dłoni:Jeżeli prawą dłonią obejmiesz przewodnik tak że kciuk wskaże kierunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku, to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego. Doświadczenie Oersteda: Wokół przewodnika przez który płynie prąd istnieje pole magnetyczne.

Siła elektrodynamiczna (magnetyczna)-siła która działa na przewodnik, przez który płynie prąd, umieszczony w polu magnetycznym.Zależy od:
-natężenia prądu, - długości przewodnika -właściwości zewnętrznego pola magnetycznego(magnes słabszy lub silniejszy)Znalazła zastosowanie przy budowie i działałaniu silnika elektrycznego i mierników elektrycznych (woltomierz,amperomierz,omonierz)

Silnik elektryczny: urządzenie które zamienia energię elektryczną w pracę mechaniczna.Składa się:
-stojan(magnez,elektromagnez)
-wirnik-uzwojnica
-komutator(automatyczna zmiana kierunku prądu co do półobrotu wirnika)
-szczotki-grafitowe lub miedziane doprowadzają prąd do wirnika.Zasada działania:Po doprowadzeniu prądu po przez szczotki do wirnika następuje oddziaływanie pola magnetycznego wirnika z olem magnetycznym wirnika z polem magnetycznym staojana dzięki czemu powstaje dwie siły elektrodynamiczne,które powodują opór wirnika w jedną stronę zgodnie z regułą lewej dłoni.ener.mech.w ener.elekt.

Reguła lewej dłoni:Jeśli lewą dłoń umieścisz tak,aby linie pola magnetycznego „przebijały” się wewnętrzną stronę dłoni,a wszystkie palce-z wyjątkiem kciuka –wskazywały kierunek płynącego prądu,to odchylony kciuk wksaże kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej.

Prądnica-urządzenie służące do zamiany energii mechanicznej(pracy) na energię elektryczną (prąd).Składa się z: stojan(magnes lub elektromagnes), wirnik, szczotki.Zasada działania:W skutek obrotu wirnika w polu magnetycznym stojana następuje przecinanie linii
pola magnetycznego wienikiem dzięki czemu w uzwojeniach wirnika wzbudza się siła elektrodynamiczna indukcji (SEM) czyli napięcie dzięki któremu płynie prąd indukcyjny który poprzez szczotki odprowadzany jest do odbiornika.

Transformator – użądzenie służące do przekazywania energii elektrycznej z jednego odbiornika prądu przemiennego(przy stałej częstotliwości)
do innego obwodu z jednoczesną zmianą napięcia i natężenia prądu. Składa się z:-rdzenia stalowego, - z uzwojenia o różnej liczbie zwojów
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3654