WAW7RANO

Temat: Zadanie z chemi ! bardzo pilne budowa atomu a uklad okresowy
1. Wyjaśniej dlaczego argon znajduję się w ukladzie okresowym pzred potasem , a tellur przed jodem ,imo ze masa atomowa argonu jest wieksza buz potasu a telluru wieksza niz jodu
2. Narysoj kontur ukladu okresowego i na jego tle zaznacz strzalkami jak zmienia sie w grupach i okresach promien atomowym oraz charakter metaliczny pierwiastkow..JAK??
3.napisz konfiguracje elektronowa pierwistka 17E i na tej podstawie okresl jego polozenie w uladzie okresowym.Odszukaj ten pierwistek i podaj jego nazwe i symbol. Z ory dziekuje za wszelka pomoc

Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=112917Temat: INSTRUMENTY - Wejściówka
Od pierwszego tygodnia zajęć (14. 02. - 16. 02. 2005) odbywają się ćwiczenia w grupach, sala 047.

Na pierwszych zajęciach odbędzie się kolokwium wejściowe oraz ćwiczenia z tematu: „Podstawowe elementy budowy spektrofotometrów"

Zagadnienia na kolokwium wejściowe

1. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków, model Bohra, kwantowo-mechaniczny opis atomu wodoru, atomy wieloelektronowe, orbitale molekularne cząsteczek dwuatomowych, dwuatomowe cząsteczki homojądrowe, konfiguracje elektronowe atomów i dwuatomowych cząsteczek homojądrowych i heterojądrowe, orbitale molekularne a wiązanie chemiczne, rodzaje wiązań, hybrydyzacja, rodzaje hybrydyzacji.

2. Natura światła, dualizm korpuskulamo-falowy. Rozchodzenie się światła, światło mieszane, monochromatyczne, naturalne i spolaryzowane. Zjawisko interferencji i dyfrakcji światła. Siatki dyfrakcyjne. Zjawiska odbicia (refleksji) i załamania (refrakcji) światła, prawa odbicia i załamania światła (prawa Snelliusa). Współczynnik załamania. Pryzmaty, soczewki.

Literatura: Podręczniki fizyki i chemii w zakresie szkoły średniej


Przygotowanie do ćwiczeń

PODSTAWOWE ELEMENTY APARATURY OPTYCZNEJ (STR. 7-11)

Zadania I, II, IV, VI ze skryptu „Ćwiczenia z analizy instrumentalnej. Zadania", A. Gliszczyńska-Świgło, E. Sikorska, B. Tyrakowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Materiały Dydaktyczne, Nr 66, Poznań 2002


sjuper pięknie i cudownie
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=9


Temat: Bajka o układzie okresowym pierwiastków
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich którzy kiedyś słyszeli bajkę o układzie okresowym pierwiastków, nie wiem jak dokładnie brzmiała, gdyż została ona kiedyś opowiedziana przez jakiegoś praktykanta u mojej siostry kilka (ok. 11) lat temu, wiem że jej treść zawierała informację zarówno o powstaniu układu okresowego, jego budowie itd. Jeśli ktoś zna tę bajkę albo wie gdzie mogłabym ją znaleźć byłabym bardzo wdzięczna za informację.
Źródło: tichy.ch.uj.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=2776


Temat: Starożytni
" />ZŁOTO -jako główny czynnik stworzenia człowieka?!

Zarówno poważni naukowcy, jak i pisarze science fiction rzucają myśl, że ważnym dla nas powodem do zakładania osad na innych planetach czy planetoidach mógłby być dostęp do rzadkich minerałów, zbyt trudnych do znalezienia na Ziemi lub zbyt kosztownych pod względem wydobycia. Czy taki cel mogli mieć Nefilim, kolonizując Ziemię?
Złoto, srebro i miedź są pierwiastkami naturalnymi z grupy złota. Należą do tej samej rodziny w układzie okresowym pierwiastków; są pierwiastkami o analogicznej budowie elektronowej oraz zbliżonych własnościach chemicznych i fizycznych - wszystkie są miękkie, kowalne i ciągliwe. Ze wszystkich znanych pierwiastków wykazują najlepszą przewodność ciepła i elektryczności. Z tych trzech złoto jest najbardziej trwałe, praktycznie niezniszczalne. Choć najpowszechniej znane zastosowanie znajduje w mennicach, jubilerstwie czy rzemiośle artystycznym, jest wprost nieocenione w przemyśle elektronicznym. Zaawansowane technicznie społeczeństwo potrzebuje złota do zminiaturyzowanych układów elektronicznych, zespołów obwodów elektrycznych i "mózgów" komputerów.
Złoto, które nazywamy metalem królewskim, w istocie było metalem bogów. Przemawiając do proroka Aggeusza, Pan powiedział odnośnie swojego powrotu i sądu nad narodami: "Moje jest srebro i moje jest złoto".
Znaleziska sugerują, że fascynacja człowieka tymi metalami płynie z wielkiej potrzeby posiadania złota przez samych Nefilim. Nefilim, jak się zdaje, przybyli na Ziemię po złoto i pokrewne mu metale. Mogli też szukać tu innych rzadkich metali - takich jak platyna (obficie występująca w południowej Afryce), która może w niebywałym stopniu wzmocnić ogniwa paliwowe. I nie można wykluczyć możliwości, że przybyli na Ziemię w poszuliwaniu źródeł minerałów radioaktywnych, takich jak uran czy kobalt - "błękitnych promieni" świata podziemi, które "powodują chorobę", o czym wspominają niektóre teksty. Wiele wizerunków przedstawia Ea - jako boga górnictwa - emitującego tak potężne promienie przy wyjścu z kopalni, że asystujący mu bogowie muszą używać ekranów ochronnych; na wszystkich tych wizerunkach Ea jest ukazany z górniczą piłą do cięcia skał.
Źródło: nibiru.pl/forum/viewtopic.php?t=4


Temat: plan zajęc na 12 i 13 września
Były 2 tematy:
Budowa układu okresowego pierwiastków i drugi temat:
Elektroujemność pierwiastków,wiązania chemiczne
Źródło: forum.cosinus.pl/viewtopic.php?t=1648


Temat: Egzamin z Fizyki sem.2 -Inzynieria Materialowa
Obilo mi sie o uszy ze prof. Walkowiak co roku daje 10 tych samych pytan na egzaminie. Czy ktos moze wie ktore? Oto lista:

1. Zjawisko fotoelektryczne
2. Zjawisko Comptona
3. Hipoteza de Broglie’a
4. Dualizm falowo-czasteczkowy (korpuskularny)
5. Funkcja falowa i jej interpretacja
6. Równania Einsteina i de Broglie’a
7. Zasada komplementarnosci
8. Zasada nieoznaczonosci Heisenberga (nieokreslonosci)
9. Równanie SchrĂśdingera
10. Czastka w jamie (studni) potencjałów, stany własne energii
11. Oscylator harmoniczny w ujeciu kwantowym
12. Modele atomu: Thompsona, Rutherforda i Bohra
13. Równanie SchrĂśdingera dla atomu wodoru
14. Orbitalny moment pedu elektronu
15. Emisja i absorpcja fotonów
16. Widmo atomu wodoru
17. Emisja wymuszona – laser
18. Spin elektronu
19. Liczby kwantowe – zasada Pauliego
20. Atomy wieloelektronowe – powłoki i podpowłoki
21. Orbitale
22. Konfiguracja elektronów w atomie – układ okresowy pierwiastków
23. Energia jonzacji i powinowactwo elektronowe – wiazania jonowe i kowalencyjne
24. Orbitale wiaBace i antywiaBace – hybrydyzacja
25. Budowa jadra atomowego
26. Energia wiazania jadra
27. Modele jadra atomowego
28. Promieniotwórczosc – prawo rozpadu promieniotwórczego
29. Izotopy stabilne i promieniotwórcze – szeregi promieniotwórcze
30. Rozpady: alfa, beta i gama – widma energetyczne promieniowania
31. Reakcje jadrowe: rozszczepienie jader i synteza jader
32. Reaktory jadrowe
33. Granice podziału materii w ujeciu historycznym
34. Oddziaływania w fizyce
35. Czastka i antyczastka - antymateria
36. Systematyka czastek elementarnych
37. Liczby kwantowe czastek elementarnych – zasady zachowania
38. Akceleratory – zródła czastek elementarnych
39. Kwarki – systematyka
40. Symetria i zasada zachowania symetrii – odstepstwa w oddziaływaniach słabych
41. Zródła energii gwiazd
42. Powstawanie i ewolucja gwiazd
43. Inne obiekty naszego nieba
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=4683


Temat: Kolokwium
" />pytania z poprzednich lat ( podobno pokrywają się z tymi które są obecnie:))

1) Przedstaw konfigurację elektronową pierwiastka: 12Mg, 14Si, 13Al, 11Na, 15P, 8O, 20Ca, 19K, (plus wzór klatkowy).

2) Opisz pojęcie hybrydyzacji oraz typy sp, sp2.

3) Przedstaw graficznie i opisz pojęcie katalizatora i inhibitora.

4) Opisz pojęcie alotropii.

5) Scharakteryzuj pojęcie elektronów walencyjnych, podaj przykład.

6) Scharakteryzuj pojęcie izotopów pierwiastka, opisz izotopy wodoru.

7) Opisz pojęcie komórki elementarnej i sieci przestrzennej.

8) Scharakteryzuj pojęcie polimorfizmu.

9) Opisz budowę atomu.

10) Przedstaw graficznie i opisz reakcje egzoenergetyczne.

11) Opisz odmiany alotropowe węgla.

12) Opisz pojęcie anizotropii i izotropii.

14) Co oznacza zapis: 2d3, 4d6, opisz i przedstaw schemat klatkowy.

15) Przedstaw graficznie i opisz konfigurację atomu węgla w stanie wzbudzonym.

16) Opisz pojęcie siły elektromotorycznej.

17) Scharakteryzuj wiązanie metaliczne, podaj przykłady.

18) Opisz regułę Hunda, zakaz Pauliego, podaj przykład.

19) Podziel i opisz stężenia roztworów.

20) Scharakteryzuj orbital typu ‟p” i ‟s” oraz orbitalu zdegenerowanego.

21) Opisz wiązanie wodorowe i van der Waalsa, podaj przykłady.

22) Scharakteryzuj wiązanie sigma (d) i pi (p) i porównaj.


17:42:23
24) Zilustruj i opisz na przykładzie pięciokrotną oraz sześciokrotną oś symetrii.

25) Zilustruj i opisz półogniwo i jego potencjał.

26) Przeanalizuj konfigurację elektronową atomu: 1s22s22p63s23p3.

27) Opisz rodzaje centrowania komórek elementarnych.

28) Opisz pojęcia rozszczepienia i odbicia światła, oraz rozpraszania i załamania światła.

29) Opisz pojęcie liczby atomowej i liczby masowej.

30) Opisz teorię pasmową ciała stałego.

31) Co to są koloidy, opisz i podaj przykłady.

32) Co to jest reguła oktetu, podaj przykłady.

33) Opisz pojęcie absorpcji i emisji światła, podaj rożnice.

34) Opisz ciekły stan skupienia.

35) Opisz pojęcie: układ okresowy pierwiastków czym charakteryzuje się?

36) Podział pierwiastków na grupy i okresy?

37) Zilustruj (reakcje) dysocjację stopniową kwasu fosforowego, wodorotlenku magnezu, wodorotlenku wapnia i kwasu solnego.

38) Dokonaj podziału i opisz grupę węglowodorów.

39) Omów pojęcia: mieszanina i związek chemiczny, dokonaj porównania.

40) Podaj przykład i opisz reakcje utlenienia i redukcji.

41) Opisz etapy przerobu ropy naftowej.

42) Opisz źródła naturalnych węglowodorów występujące w przyrodzie.

43) Scharakteryzuj wiązanie jonowe, podaj przykład.

44) Podział i charakterystyka tlenków, przykłady.

45) Opisz teorię kompleksu aktywnego.

46) Zilustruj i opisz ogniwo Daniella.

47) Co to jest czas połowicznego rozpadu? Jakiej grupy związków dotyczy?

48) Konfiguracja elektronowa pierwiastka jest następująca (tylko elektrony walencyjne): 3s23p5 Określ położenie w układzie okresowym.

49) Opisz pojęcie standardowego potencjału elektrod, jak powstaje?

50) 15P – określ w której grupie i w którym okresie leży ten pierwiastek.

51) Zilustruj i opisz defekty punktowe w sieci krystalicznej.

52) Dokonaj podziału i opisz reakcje otrzymywania polimerów
Źródło: trans2009.pl/viewtopic.php?t=100