WAW7RANO

Temat: Reakcje chemiczne
Proszę o rozwiązanie tych zadań, ja ich zupełnie nie kojarzę. Z góry dziękuję.

1.Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których przebieg można przedstawić słownie w następujące sposób.

a)kwas octowy+etanol ---->stęż.H2SO4 --> octan etylu+woda
b)kwas mrówkowy+butanol-->stęż.H2SO4-->mrówczan butylu+woda

stęż. jest nad strzałką.

2.Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych:

a)Ca(OH)2+C17H35COOH-->......+.....
b)HCOOH-->(H2O nad strzałką)-->....+....
c)C3H7COOH+....--->CO2+H2O
d).....+......--->NaCH3COO+H2

3.Napisz w formie cząsteczkowej,jonowej i skróconej jonowej równania reakcji zobojętnienia kwasu mrówkowego wodorotlenkiem magnezu.

4.Cztery esty mają taki sam wzór sumaryczny C5H10O2.Napisz wzory strukturalne tych związków i zaznacz grupy funkcyjne.

a) b)
c) d)

5.Pewien kwas karboksylowy zawiera 40% węgla (% masowy). Oblicz jego masę cząsteczkową, napisz wzór sumaryczny i nazwę.
Mc=12 u,Mh=1 u,Mo=16 u

Szukałem pomocy w googlach, lecz nie znalazłem. Proszę o rozwiązanie tych zadań osoby, która naprawdę zna się na tym. Proszę o pomoc a nie pouczanie i nakierowywanie. Potrzebne mi to jednorazowo a naprawdę bez was leżę. Szczerzę proszę i z góry dziękuję za pomoc!!
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20989Temat: zadania, chemia organiczna
Jeśli ktoś umie rozwiązać to proszę o pomoc :>

1. Za pomocą równań chemicznych udowodnij, że butanol ma właściwości redukujące.

2. Pewien związek o wzorze sumarycznym C4H80 nie ulega reakcjom Tollensa i Trommera oraz nie odbarwia wody bromowej. Ustal wzór półstrukturalny tego związku.

3. Ile jodoformu można otrzymać w wyniku próby jodoformowej za pomocą 5 gram jodu. Napisz odpowiednie równanie chemiczne.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21921


Temat: Równania reakcji.
Czy mógłby mi ktoś to sprawdzić:
1.Napisz wzór półstrukturalny związków
a) 2,3- dibromopenten-1
CH2=CBr-CHBr-CH2-CH3
b)BUTANOL-1
CH3-CH2-CH2-CH2-OH
2.ORAZ NAPISZ REAKCJE Z NIŻEJ PROPONOWANYMI REAGENTAMI i napisz nazwy produktów:

A)woda bromowa - CH2Br-CBr-CHBr-CH2Br-CH3
1,2,2,3-tetrabromo-pentan
B)HCl -CH2Cl-CHBr-CHBr-CH2-CH3
1-Chloro-2,3-dibromo-pentan
C)Na NIE ZACHODZI (mała elektroujemność?)
D)KOH NIE ZACHODZI (mała elektrouiemność?)
(Wcześniej było wszystko poprzestawiane)

[ Komentarz dodany przez: Neecze: 2007-09-24, 21:42 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3437